Defensie uniformen

Na de oprichting van de Koninklijke Landmacht in 1814, de Koninklijke Luchtmacht in 1953 en de Marine kreeg de Koninklijke status in 1813, zijn er tot de tweede wereldoorlog weinig interessante vermeldingen.

Na de tweede wereldoorlog werd de dienstplicht ingevoerd en na de val van het IJzeren gordijn in 1989, werd deze in 1994 deze afgeschaft, wat tot enorme reducties en reorganisaties heeft geleidt.

In de jaren 90 begonnen de uitzendingen naar Libanon (UNIFIL), deze uitzendingen zijn in de loop der jaren alleen maar meer geworden. Door de veranderende taken van Defensie zijn er nieuwe onderdelen opgericht (o.a. Luchtmobiele brigade) en is de inzet van o.a. het Korps Commandotroepen geïntensiveerd. Het zelfde geldt voor de marine (anti-piraterij missie) en de luchtmacht met o.a. de bestrijding van Islamitische Staat in Irak.

Uniformverhuur - Luchtmacht
Uniformverhuur - Explosieve Opruimings Dienst Eod
Uniformverhuur  - Dhr Kopp
Uniformverhuur - Defensie insignes
Uniformverhuur - Defensie uniformen

Door onze jarenlange ervaring kunnen wij u bij het samenstellen van de uniformen het juiste advies geven.

Neem contact op met uniformverhuur

Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 18.00 uur; buiten deze uren nemen wij binnen 24 uur contact op!

06–21 49 17 68
info@uniformverhuur.com

Voor een bezoek aan onze showroom verzoeken wij u een afspraak te maken.

Neem contact op