Douane uniformen

De meeste geschiedkundigen zijn het er over eens dat de geschiedenis van de Nederlandse douane teruggaat tot het jaar 1586. Er kwam hier toen een algemeen belastingsysteem tot stand, dat gelijkertijd een douanesysteem was. Het was in heel de Republiek de Verenigde Nederlanden van kracht en werd aangeduid met de verzamelnaam “convooien en licenten”.

In 1810 lijfde Napoleon het koninkrijk Holland bij het Franse keizerrijk in. Daarmee werd het Franse douanestelsel hier ingevoerd, met ingrijpende gevolgen, vooral op het gebied van de organisatie. Na de bevrijding van de Franse overheersing werd het Franse douanestelsel weer aan de kant gezet, maar de organisatorische wijzigingen bleven grotendeels gehandhaafd. Ze zijn nog terug te vinden in de structuur van de huidige Douane. Ook de Franse term douane bleef in gebruik, zij het niet officieel. Pas in 1962, toen de ” Algemene wet inzake de douane en accijnzen” tot stand kwam, werd het woord “Douane” ook in het wetboek de officiële benaming.

De Nederlandse Douane behoort tot het Directoraat-generaal der Belastingen, kortweg de Belastingdienst. Een ambtelijke organisatie belast met het toezicht op de naleving van de wetten en voorschriften inzake in-, uit- en doorvoer van goederen, en derhalve gestationeerd aan de grenzen en bij de lucht- en zeehavens.

Uniformverhuur - Douane uniform
Uniformverhuur - Douane Uniformen
Uniformverhuur - Douane Uniform

Door onze jarenlange ervaring kunnen wij u bij het samenstellen van de uniformen het juiste advies geven.

Neem contact op met uniformverhuur

Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 18.00 uur; buiten deze uren nemen wij binnen 24 uur contact op!

06–21 49 17 68
info@uniformverhuur.com

Voor een bezoek aan onze showroom verzoeken wij u een afspraak te maken.

Neem contact op