Gezondheidszorg uniformen

Maatschappelijke sector waarin ziekenhuizen, artsen en verplegend personeel, farmacie, verzekeraars en het ministerie van VWS de hoofdrolspelers zijn.

Maatschappelijke ondersteuning

Vorm van ondersteuning en begeleiding door zorgverleners, zoals activiteitenbegeleiders en woonbegeleiders, die de zelfredzaamheid en/of het sociaal functioneren van mensen herstelt of bevordert.

Uniformverhuur - zusters uniform
Uniformverhuur - verpleegster uniform
Uniformverhuur - gezondheidszorg uniform
Uniformverhuur - gezondheidszorg uniform
Uniformverhuur - arts uniform

Leger des Heils

Een vorm van maatschappelijke ondersteuning wordt geleverd door het Leger des Heils.

Het Leger des Heils (Engels: The Salvation Army) is een evangelisch kerkgenootschap, dat op 2 juli 1865 onder de naam East London Revival Society door William Booth in Londen werd opgericht en zich sinds die tijd verspreid heeft over meer dan honderdtwintig landen.

Het Leger des Heils combineert de verkondiging met het praktiseren van de geloofsovertuiging in de vorm van directe maatschappelijke hulpverlening aan diegenen in de samenleving die geen helper hebben, zoals daklozen, prostituees en verslaafden. Het Leger heeft een organisatiemodel dat enigszins lijkt op dat van een krijgsmacht, en de bestuurders hebben “militaire” rangen. Hoofd van het Leger is generaal André Cox (sinds 2013).

Uniformverhuur - Leger des Heils
Uniformverhuur - Leger des Heils
Uniformverhuur - Leger des Heils

Door onze jarenlange ervaring kunnen wij u bij het samenstellen van de uniformen het juiste advies geven.

Neem contact op met uniformverhuur

Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 18.00 uur; buiten deze uren nemen wij binnen 24 uur contact op!

06–21 49 17 68
info@uniformverhuur.com

Voor een bezoek aan onze showroom verzoeken wij u een afspraak te maken.

Neem contact op