Marechaussee uniformen

In 1814 richt koning Willem I het Corps de Marechaussée op. Dat korps telt twaalfhonderd medewerkers en vormt een onderdeel van de krijgsmacht. Het verricht militaire taken voor de krijgsmacht en niet-militaire voor de rijkspolitie. De marechaussee is belast met de politietaken binnen de krijgsmacht, ook in uitzendgebieden. Zij controleren de Nederlandse binnen- en buitengrenzen, beveiligen delen van het Koninklijkhuis en leveren desgevraagd ondersteuning aan de politie.

Deze veranderende taakstellingen hadden tot gevolg dat er nieuwe operationele kleding en uitrusting moest worden aangeschaft, denk hierbij o.a. aan jungle- en dessert-uitvoeringen.

Uniformverhuur - Marechaussee uniform
Uniformverhuur - Kmar Uniformen
Uniformverhuur - Kmar Uniformen

Door onze jarenlange ervaring kunnen wij u bij het samenstellen van de uniformen het juiste advies geven.

Neem contact op met uniformverhuur

Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 18.00 uur; buiten deze uren nemen wij binnen 24 uur contact op!

06–21 49 17 68
info@uniformverhuur.com

Voor een bezoek aan onze showroom verzoeken wij u een afspraak te maken.

Neem contact op