Privacy statement

Persoonsgegevens;

Uniformverhuur.com verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 1, sub Wbp, Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Uniformverhuur.com gebruikt uw naam, telefoonnummer, adres, woonplaats, e-mailadres etc. om de overeenkomst (schriftelijk- via e-mail – mondeling ) welke u met uniformverhuur.com aangaat, uit te kunnen voeren.

Grondslag van de verwerking;

Uniformverhuur.com kan het gebruik van uw persoonsgegevens baseren op een van de grondslagen uit artikel 8 van de Wbp (verwerken van gegevens als gevolg van een overeenkomst). Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken als dat noodzakelijk is om een overeenkomst met u na te komen.

Beveiliging persoonsgegevens;

Artikel 13 van de Wbp verplicht Uniformverhuur.com om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Bewaartermijn persoonsgegevens;

Uniformverhuur.com bewaart indien gewenst uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking (artikel 10, lid 1, Wbp ). Hierbij dient de wettelijke bewaarplicht gesteld door de overheid in acht worden genomen.

Verwerkingsovereenkomst;

Uniformverhuur.com zal te allen tijde een verwerkingsovereenkomst eisen indien persoonsgegevens, die voortvloeien uit de overeenkomst, verwerkt worden door externe partijen zoals politie, brandweer en/of ambulance. Uniformverhuur.com zal middels een jaarlijkse Interne Audit bewaken of externe partijen voldoen aan het op correcte wijze verwerken van persoonsgegevens (leveranciersbeoordeling AVG )

Uw privacy rechten;

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp ) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen ( artikel 36 van de Wbp ).

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u door Uniformverhuur.com verwerkt zijn, kunt u een schriftelijk verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen en/of aan te vullen.

U kunt uw schriftelijk verzoek aangetekend sturen aan :

Uniformverhuur.com
o.v.v. Inzage verzoek Wbp
Beekerheide 8a
5741 HC Beek en Donk